Metin2 - Listarea rangurilor# Name Empire Level EXP
21 xRonic Shinsoo 105 0
22 AgoP Shinsoo 105 0
23 Ursucel Jinno 105 0
24 Procuroru Jinno 105 0
25 Shurubel Shinsoo 105 0
26 HaZy Shinsoo 105 0
27 pulseno Shinsoo 105 0
28 CRONOSS Jinno 105 0
29 Athox Shinsoo 105 0
30 iFatalError Jinno 105 0
31 Shylo Shinsoo 105 0
32 GES Chunjo 105 0
33 Barbaru16 Jinno 105 0
34 [MOD]Roxe Shinsoo 105 0
35 Adu Jinno 105 0
36 Ir3aL Shinsoo 105 0
37 qp7 Jinno 105 0
38 Ghib Jinno 105 0
39 KruM Shinsoo 105 0
40 Mistake69 Shinsoo 105 0